• Erkend schadeherstelbedrijf
  • Haal & breng service
  • Voor alle verzekeringsmaatschappijen
  • Gratis vervangend vervoer

Autoschade in Tilburg: wat nu?

Een aanrijding zit in een klein hoekje. Wanneer u autoschade in Tilburg of omstreken oploopt, kunt u bij Van Alphen terecht voor de reparatie. Maar voordat u langskomt, zijn er zaken waar u aan moet denken. Met deze blogpost geven wij u een stappenplan waarmee u precies weet wat te doen bij een aanrijding.

Eenzijdige of tweezijdige schade?

Een belangrijk gegeven bij autoschade is het antwoord op de vraag: is de schade eenzijdig of tweezijdig? Bij eenzijdige schade heeft u een botsing met een ander object: een paaltje, een boom of en muur. Er komen geen andere weggebruikers bij kijken. Soms kan de gemeente de schade op u verhalen, bijvoorbeeld wanneer straatmeubilair beschadigd raakt.

Bij tweezijdige schade heeft u een botsing met een andere weggebruiker. Daarbij is de schuldvraag van belang: wie was de veroorzaker? Wanneer de tegenpartij schuldig was, kunt u die persoon aansprakelijk stellen via een rechtsbijstandverzekering of autoverzekering.

Heeft u de schade veroorzaakt, dan zal de tegenpartij u aansprakelijk stellen. Uw verplichte WA-verzekering vergoedt dan de schuld aan het voertuig van die persoon. Afhankelijk van uw premie wordt uw eigen schade dan ook (deels) vergoed door de autoverzekering.

Wat te doen bij een aanrijding

Nu u weet of u een eenzijdige of tweezijdige aanrijding hebt gehad, is het tijd voor actie: de betrokkenen veilig stellen, de verzekering inlichten en de autoschade-reparatie regelen. Met het volgende stappenplan vergeet u niets.

Stap 1: Breng de betrokkenen in veiligheid

Heeft er iemand letsel, laat deze persoon dan liggen en roep professionele hulp in via 112. Zelfs licht lichamelijk letsel kan het beste worden onderzocht door een arts. Mocht het tot een proces komen, dan wilt u een medische verklaring van de verwondingen krijgen.

Stap 2: Is uw auto nog bruikbaar?
Beoordeel de schade. Is het lichte blikschade en is alle verlichting in orde, dan kunt u naar alle waarschijnlijkheid naar huis rijden. Bij zware schade zal een sleepwagen nodig zijn om uw auto naar een schadehersteller in Tilburg (zoals Van Alphen Autoschades) te brengen. Bel uw autoverzekeraar om de schade te bespreken.

Stap 3: Vul het schadeformulier direct in

Zowel bij een eenzijdige als tweezijdige schade dient u het schadeformulier in te vullen. Zijn er getuigen van het tweezijdige ongeval, neem dan ter plekke hun verklaring af en noteer hun gegevens. Zijn de tegenpartij en u het oneens over wie de schuldige was, vermeld dit dan ook op het schadeformulier. Hoe dan ook is het belangrijk om meteen na het ongeval dit schadeformulier in te vullen, zodat de tegenpartij óók kan ondertekenen.

Heeft u geen schadeformulier bij de hand? Geen nood, want het Verbond van Verzekeraars heeft een schade-app ontwikkeld voor iPhones en Android-telefoons. Daarmee vult u het schadeformulier op uw mobieltje in en ondertekent u hem digitaal.

Laat uw autoschade in Tilburg repareren

Als u autoschade in Tilburg oploopt, kunt u deze laten repareren bij Van Alphen Autoschades. Wij werken samen met vrijwel alle verzekeraars. Laat ons online een schatting van de schadekosten maken, of maak een afspraak voor bezoek aan onze werkplaats.