• Erkend schadeherstelbedrijf
  • Haal & breng service
  • Voor alle verzekeringsmaatschappijen
  • Gratis vervangend vervoer

Waarborgfonds?

In welke gevallen kunt u terecht bij het waarborgfonds?

Als u door een motorrijtuig schade heeft geleden en de bestuurder is aansprakelijk voor de ontstane schade kunt u bij het waarborgfonds een verzoek om schadevergoeding indienen in het geval dat een motorrijtuig:

A onbekend is gebleven

B wel bekend, maar niet verzekerd is

C wel bekend, maar gestolen is

D wel verzekerd is, maar de verzekeraar is failliet

E is vrijgesteld van verzekeringsplicht

De schade moet dus altijd zijn veroorzaakt door een motorrijtuig. Zoals bijvoorbeeld een auto, motor of brommer. Schade op een andere wijze ontstaan, bijvoorbeeld door; vandalisme, vuurwerk, brandstichting, natuurgeweld of een poging tot diefstal wordt niet vergoed door het waarborgfonds.

U heeft altijd een eigen risico van € 250.

Als u een claim bij het waarborgfonds in wilt dienen dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
– aangifte doen bij de politie
– 2 getuigenverklaringen opnemen
– expertise aanvragen

De expertise moet door een erkende schade-expert verricht worden. Deze moet het schadebedrag vaststellen en een waarborgfondsverklaring afgeven dat de schade door een motorvoertuig veroorzaakt kan zijn. Hiervoor kunt u met Van Alphen Autoschades contact opnemen, info@vanalphenautoschades.nl of 013-5421755.

Wij helpen u graag verder!