• Erkend schadeherstelbedrijf
 • Haal & breng service
 • Voor alle verzekeringsmaatschappijen
 • Gratis vervangend vervoer

EEN ONGELUK IN HET BUITENLAND 

Stel, je krijgt een ongeluk, maar je bent niet in Nederland. Wat doe je dan? Het is belangrijk te weten dat je bij een ongeluk in het buitenland mogelijk een lagere schadevergoeding krijgt dan bij een ongeluk in Nederland. Je kunt dit voorkomen door een extra verzekering af te sluiten.

EENMAAL BETROKKEN BIJ EEN ONGELUK

Wanneer je betrokken bent bij een auto-ongeluk in het buitenland, gelden de wetten van dat land. Dat kan betekenen dat een schadeclaim op een andere manier ingediend moet worden dan in Nederland. Ook de afhandeling kan per land anders zijn.

Voor een snelle afwikkeling van je schadeclaim kun je gebruik maken van het systeem uit de Europese Richtlijn motorrijtuigenverzekering. Hiermee kun je de verzekering van de buitenlandse partij achterhalen en aanspreken. Dit kun je pas doen als je weer thuis bent. Deze regeling is van toepassing op de Europese Economische Ruimte (EER, de lidstaten van Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) en Zwitserland. Ben je in een ander land? Dan is het mogelijk dat je de claim rechtstreeks bij de buitenlandse verzekeraar moet indienen.

Word jij schuldig bevonden als bestuurder? Dan kan het slachtoffer een schadeclaim indienen via het groen kaartsysteem.  Het is altijd verstandig de groene kaart bij je te hebben. In sommige landen is dit zelfs verplicht.

OP DE PLAATS VAN HET ONGEVAL

 • Vul het Europees Schadeformulier in. Bewaar een duplicaat van de documenten met de handtekening van de tegenpartij. Als je dit doet, zorg je ervoor dat alle betrokkenen de informatie die van belang is, uitwisselen.

ALS JE DE FORMULIEREN NIET BIJ DE HAND HEBT, NOTEER DAN:

 • Datum en exacte plaats.
 • Naam en contactgegevens van de tegenpartij.
 • Naam en contactgegevens van de WA-verzekeraar van de tegenpartij.
 • Het polisnummer of groene kaartnummer..
 • Het kenteken van het voertuig van de tegenpartij.
 • Land van registratie van het voertuig van de tegenpartij.
 • Merk en type van het voertuig van de tegenpartij.
 • Namen en contactgegevens van eventuele getuigen.
 • Gegevens van de politieautoriteiten waar het ongeval is gemeld (bijvoorbeeld het adres).
 • De omstandigheden van het ongeval. Als jij en de andere partij het daarover eens zijn, is het aan te bevelen ook beiden de verklaring te ondertekenen.
 • Neem contact op met de plaatselijke politie. In sommige landen verschijnt de politie niet altijd op de plaats van het ongeval. Ze komen wel als een van de partijen letsel heeft of als er meerdere voertuigen betrokken zijn. Bewaar alle informatie die je de politie geeft. Die kun je  nodig hebben om een schadeclaim in te dienen.
 • Maak als het kan foto’s van het ongeval en de beschadigde voertuigen (inclusief kentekens).

ALS JE WEER THUIS BENT

De meeste verzekeraars hebben een vertegenwoordiger aangewezen in het buitenland. Je kunt je schadeclaim dan indienen in het land waar je woont, in je eigen taal. Je verzekeraar kan je daar mogelijk bij helpen. Van Alphen Autoschades kan u daar ook mee helpen.

Als de buitenlandse verzekeraar geen schaderegelaar heeft aangewezen in het land waar jij woont, dan kun je de schadeclaim naar het Waarborgfonds Motorverkeer sturen. Zij bemiddelen ook als het voertuig van de tegenpartij niet is verzekerd of wanneer de verzekeraar niet kan worden achterhaald.

LET OP!

 • Dien je claim zo snel mogelijk in. Er kan een tijdslimiet zijn voor het indienen van een claim. Dit is afhankelijk van het land.
 • Ook is het mogelijk dat je een ander bedrag ontvangt, dan je in je eigen land zou ontvangen. Dit komt omdat de wetgeving uit het betreffende land geldt.